Paketler | TasarlaYolla

Paketler

Bronze

950 TL
 • 15 Soru-Cevap
 • Hazır Mobilya Ve Malzeme Önerileri
 • (Çizim yoktur, yazılı öneriler verilir.)
 • Maksimum çalışma süresi: 48 saat (2 İş Günü)
 • Her paket tek oda için geçerlidir
SATIN AL

Silver

1.950 TL
 • 20 soru-cevap
 • 2 taslak yerleşim düzeni/planı
 • 1 final yerleşim düzeni/planı
 • Hazır Mobilya/Malzeme Önerileri
 • Moodboard (Konsept panosu)
 • 2D (2 boyutlu) çizimler
 • Maksimum çalışma süresi: 10 İş Günü
 • Her paket tek oda için geçerlidir


SATIN AL

3+1 Premium

6.650 TL
 • 4 farklı mekan (oda) için 
 • 20 soru-cevap 
 • 2 taslak yerleşim düzeni/planı
 • 1 final yerleşim düzeni/planı
 • Hazır Mobilya/Malzeme Önerileri 
 • Moodboard (Konsept panosu)
 • 2D (2 boyutlu) çizimler
 • Maksimum çalışma süresi: 28 İş Günü


SATIN AL

Platinum

5.950 TL
 • 20 soru-cevap 
 • 3 taslak yerleşim düzeni/planı 
 • 1 final yerleşim düzeni/planı  
 • 3D Model (3 boyutlu çizim)
 • Hazır Mobilya/Malzeme Önerileri 
 • Moodboard (Konsept panosu)
 • Maksimum çalışma süresi: 16 İş Günü
 • Her paket tek oda için geçerlidir
SATIN AL
Online Chat Nedir?
Danışan ve TasarlaYolla Ekibi tasarımcısının ortak olarak belirlediği bir saatte internet üzerinden yapılan yazılı sohbettir. Danışan projenin başında veya ortasında bu görüşmeyi talep edebilir.
Soru Cevap Nedir?
Proje süreci boyunca danışanın satın aldığı tasarım paketi kapsamına göre TasarlaYolla Ekibine proje ile ilgili soracağı sorulardır.
Taslak Tasarım Planı Nedir?
TasarlaYolla Ekibi tarafından proje sürecinin ilk aşamasında danışana gönderilen alternatifli taslak planlardır. Mekanda mobilya, aydınlatma elemanları, aksesuar benzeri objelerin yerleşimi gösterilir.
Final Tasarım Planı Nedir?
TasarlaYolla Ekibi tarafından hazırlanan, proje süreci boyunca danışanın talepleri doğrultusunda şekillenen final tasarım planıdır. Mekanda mobilya, aydınlatma elemanları, aksesuar benzeri objelerin yerleşimi detaylı ve son haliyle gösterilir.
Mekanın Cephe Görünüşü Nedir?
TasarlaYolla Ekibi tarafından hazırlanan, proje süreci boyunca danışanın talepleri doğrultusunda şekillenen final tasarımının cephe görünüşleridir. Mekanın iç cephelerindeki mobilya, aydınlatma elemanları, aksesuar benzeri objelerin yerleşimi 2 boyutlu olarak gösterilir.
Moodboard Konsept Panosu Nedir?
TasarlaYolla Ekibi tarafından hazırlanan projede kullanılan cephelerindeki mobilya, aydınlatma elemanları, aksesuar, kumaş gibi detayların gösterildiği bir çeşit kolaj çalışmasıdır. Danışanın tasarımın bütününe dair net fikirlerinin oluşması açısından önemli ve yararlı bir uygulamadır.
Mobilya&Malzeme Önerisi Nedir?
TasarlaYolla Ekibi tarafından hazırlanan projede kullanılan mobilya, aydınlatma elemanları, aksesuar, kumaş benzeri öğeleri danışanın nerelerden temin edebileceğini gösteren listedir.
Paket İçerikleri

Bronze

 • Danışanın tasarım süreci boyunca 15 soru-cevap hakkı vardır.
 • Paket kapsamında mobilya/aksesuar/dekorasyon elemanları ve malzeme önerileri bir rapor halinde sunulur. Çizim yoktur.
 • Paket teslimi müşteriye verilen tarihten itibaren (09:00-18:00 saatleri arasında) 48(kırksekiz) saat/iş günü içinde yapılır.
 • Teslimin akabinde danışan ile randevulu olarak 09:00-18:00 saatleri arasında 20(yirmi) dakika yazılı online chat (çevirimiçi sohbet) yapılır ve teslim edilen tasarım raporu açıklanır.
 • Tüm süreç yazılı olarak TasarlaYolla panelinden tamamlanır. Whatsapp/Instagram vb. gibi sosyal medya iletişim araçları kullanılmaz.

Silver

 • Danışanın tasarım süreci boyunca 20(yirmi) soru-cevap hakkı vardır. 20(yirmi) soru-cevap hakkının hepsini tek seferde veya taslak tesliminden önce ve sonra kullanmak üzere bölebilir.
 • Paket teslimi müşteriye verilen tarihten itibaren (09:00-18:00 saatleri arasında) 10(on) iş günü içinde yapılır.
 • İlk 5(beş) iş günü içinde 2(iki) adet taslak tasarım, plan, mobilya/aksesuar/dekorasyon elemanları ve malzeme önerilerinin ara teslimi yapılır.
 • 10(on) iş günü sonunda 1(bir) adet final tasarım planı, moodboard, mobilya/aksesuar/dekorasyon elemanları ve malzeme önerilerinin teslimi yapılır.
 • Teslimin akabinde danışan ile randevulu olarak 09:00-18:00 saatleri arasında 20(yirmi) dakika yazılı online chat (çevirimiçi sohbet) yapılır ve teslim edilen tasarım projesi/raporu açıklanır.
 • Tüm süreç yazılı olarak TasarlaYolla panelinden tamamlanır. Whatsapp/Instagram vb. gibi sosyal medya iletişim araçları kullanılmaz.

3+1 Premium

 • 4 farklı mekan (oda) için toplu hizmet alınmaktadır.
 • Danışanın tasarım süreci boyunca 20(yirmi) soru-cevap hakkı vardır. 20(yirmi) soru-cevap hakkının hepsini tek seferde veya taslak tesliminden önce ve sonra kullanmak üzere bölebilir.
 • Paket teslimi müşteriye verilen tarihten itibaren (09:00-18:00 saatleri arasında) 28 (yirmisekiz) iş günü içinde yapılır.
 • İlk 10(on) iş günü içinde 2(iki) adet taslak tasarım, plan, mobilya/aksesuar/dekorasyon elemanları ve malzeme önerilerinin ara teslimi yapılır.
 • 28(yirmisekiz) iş günü sonunda 1(bir) adet final tasarım planı, moodboard, mobilya/aksesuar/dekorasyon elemanları ve malzeme önerilerinin teslimi yapılır.
 • Teslimin akabinde danışan ile randevulu olarak 09:00-18:00 saatleri arasında 20(yirmi) dakika yazılı online chat (çevirimiçi sohbet) yapılır ve teslim edilen tasarım projesi/raporu açıklanır.
 • Tüm süreç yazılı olarak TasarlaYolla panelinden tamamlanır. Whatsapp/Instagram vb. gibi sosyal medya iletişim araçları kullanılmaz.

Platinum

 • Danışanın tasarım süreci boyunca 20(yirmi) soru-cevap hakkı vardır. 20(yirmi) soru-cevap hakkının hepsini tek seferde veya taslak tesliminden önce ve sonra kullanmak üzere bölebilir.
 • Paket teslimi müşteriye verilen tarihten itibaren (09:00-18:00 saatleri arasında) 16(ondört) iş günü içinde yapılır.
 • İlk 7(yedi) iş günü içinde 3(üç) adet taslak tasarım, plan,1 iç cephe görünüşü, mobilya/aksesuar/dekorasyon elemanları ve malzeme önerilerinin ara teslimi yapılır.
 • 16(ondört) iş günü sonunda 1(bir) adet final tasarımı ve planı, 3D Model, moodboard, mobilya/aksesuar/dekorasyon elemanları ve malzeme önerilerinin teslimi yapılır.
 • Teslimin akabinde danışan ile randevulu olarak 09:00-18:00 saatleri arasında 20(yirmi) dakika yazılı online chat (çevirimiçi sohbet) yapılır ve teslim edilen tasarım projesi/raporu açıklanır.
 • Tüm süreç yazılı olarak TasarlaYolla panelinden tamamlanır. Whatsapp/Instagram vb. gibi sosyal medya iletişim araçları kullanılmaz.

Lütfen mesajınızı bırakın